وضعیت هوای کشور

پیش بینی وضعیت هوای کشور

تصویر موررد نظر یافت نشد

امروز سه شنبه 16 بهمن مه 1397 هوای آفتابی ولی نسبتاً سرد در بیشتر مناطق کشور حاکم است.این وضعیت جوی تا روز جمعه 19 بهمن ماه دامه خاهد داشت م از روز نبه 20 بهمن ماه، از نوار غربی کشور بارش ها آغاز خواهذ شذ و تا دوظنبه 22 بهمن ادامه خواهد داشت.

ورود سامانه بارشی به کشور ممکن است که یک روز جلوتر یا عقب تر اتفاق بیفتد ولی ماهیت کی اینن سامانه تغییر نخواهد کرد

 لذا کسانی که تصمیم به سفر دارند باید به وضعیت جوی پیش بینی شده توجه داشته باشند.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

خبرهای هم دسته
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
1398/06/31
تاریخ امروز
1398/06/31
  ورود به سایت

  دسترسی آسان