هزینه درمان سرطان در کشور

هزینه درمان سرطان در ایران

 

دکتر قاسم جان بابایی در گفتگویی راجع به هزینه درمان سرطان برای هر شخص گفت : هزینه سرطان به دو قسمت هزینه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. هزینه مستقیم هزینه هایی است که از سوی دولت و مردم داده می شود و هزینه غیر مستقیم ناشی از بیکاری، خانوادگی و... است. کسی که مبتلا به سرطان می شود نمی تواند کار کند بنابراین مجبور می شود که بخشی از زندگیش را بفروشد و در واقع نوعی هزینه غیر مستقیم را این موضوع به مردم تحمیل می کند و متاسفانه ما هیچگونه براوردی نسبت به هزینه های غیر مستقیم نداریم.

جان بابایی در ادامه گفت : هزینه مستقیم سرطان در کشور حدود 3000 میلیارد تومان در سال است که این رقم برای سال های گذشته است که بخش اعظم این هزینه را بیمه داده و مابقی آن از محل طرح تحول سلامت پرداخت می شود تا به بیماران فشار کمتری وارد شود.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/08/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان