خدمات آموزشی       
مشاوره روانشناسی       
مشاوره تحصیلی       
لیست مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 1 تهران

لیست مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 1 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

نوع مدارس

نام مدارس

هیات امنایی

ابوطالب

غیر دولتی

اندیشه سبز

عادی دولتی

آزاده

غیر دولتی

آفتاب آذرین

غیر دولتی

آیین روشن

غیر دولتی

بهار اوشان

غیر دولتی

بهاران پایتخت

غیر دولتی

بهار مدرسی

غیر دولتی

بهشت برین

عادی دولتی

بهمن پور

عادی دولتی

پروین اعتصامی

عادی دولتی

پروین اعتصامی

غیر دولتی

پیوند

غیر دولتی

تزکیه

غیردولتی

تقوا

عادی دولتی

تقوی نیا

عادی دولتی

حضرت مریم

شاهد

حضرت معصومه (س)

غیردولتی

خرد

غیردولتی

ذکریای رازی

غیردولتی

رشد

غیردولتی

رشد نو

غیردولتی

روشنگر

عادی دولتی

زینب

غیردولتی

سپهر شماره 2

غیردولتی

سرخابی

عادی دولتی

سعیده

غیردولتی

سما

عادی دولتی

شریفی

غیردولتی

شکوفا

غیردولتی

شکوفه

غیردولتی

شمسا

غیردولتی

شناختی تکریم

غیردولتی

شوکا

غیردولتی

شهید آبشناسان

غیردولتی

شهید جبلی

عادی دولتی

شهید دربندی

غیردولتی

شهید مهدوی

عادی دولتی

شهید بسمی

عادی دولتی

شهید دکتر بهشتی

عادی دولتی

شهید صاقی

عادی دولتی

شهید صدوقی

عادی دولتی

شهید دکتر چمران

عادی دولتی

شهید رحمانی

عادی دولتی

شهید سلیمانی

غیردولتی

ضحی

هیات امنایی

عدالت

عادی دولتی

عصمت

عادی دولتی

عفاف

عادی دولتی

علی اصغر حکمت

عادی دولتی

علی اکبر امیر معتضدی

عادی دولتی

غفار رسولی

عادی دولتی

فرزانه علم

2عتئ

فرشتگان یاسین

غیردولتی

فرهنگ نو

عادی دولتی

کاشف الغطا

عادی دولتی

کاشفی

عادی دولتی

کاشفی 2

عادی دولتی

گلهای انقلاب (2)

غیردولتی

مهرادخت

غیردولتی

مهرتابان

عادی دولتی

نرگس

غیردولتی

نرگس

غیردولتی

نسیم سحر

عادی دولتی

نور قائم (عج)

عادی دولتی

یاران امام

شاهد

یاس نبی

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/04
  ورود به سایت

  دسترسی آسان