لیست مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 4 تهران

لیست مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 4 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

نوع مدارس

نام مدارس

عادی دولتی

نشاط

عادی دولتی

هدایت 1

عادی دولتی

اولیا 1

عادی دولتی

استاد شهریار 1

عادی دولتی

کمیل

عادی دولتی

خداقلی 1

عادی دولتی

امت 2

عادی دولتی

شهید چمران 1

عادی دولتی

سودمند 1

عادی دولتی

نوبری آشتیانی 1

عادی دولتی

علامه طباطبایی 1

عادی دولتی

امام خمینی 1

عادی دولتی

منتظری 1

عادی دولتی

هرمز آرش

عادی دولتی

شهید گرامی 1

عادی دولتی

مقداد

عادی دولتی

شهید چگینی

عادی دولتی

مطهری 1

عادی دولتی

عمار 1

عادی دولتی

روشنایی قلم

عادی دولتی

شهید صدوقی 1

عادی دولتی

توحید 1

عادی دولتی

خالق 1

عادی دولتی

نامجو 1

عادی دولتی

نامجو

عادی دولتی

غدیر 1

عادی دولتی

شهید عارف نسب 1

عادی دولتی

شهید محمد باقر صدر 2

عادی دولتی

امام علی

عادی دولتی

امیدان فردا

عادی دولتی

آیت اله طالقانی 1

عادی دولتی

غدیر 2

عادی دولتی

امیرالمومنین 1

عادی دولتی

کوثر 1

عادی دولتی

جواد الائمه

عادی دولتی

شهید رجائی

عادی دولتی

شهید همت

عادی دولتی

آیت اله طالقانی

عادی دولتی

بیستون 2

عادی دولتی

شهید عارف نسب 2

عادی دولتی

شهید رحمانی

عادی دولتی

محمدرضا هوایی 1

عادی دولتی

شهید محمد باقر صدر 1

غیردولتی

سرای زندگی

غیردولتی

نهال دانش (نونهالان)

غیردولتی

سرواندیشان آفتاب

غیردولتی

احسان

غیردولتی

صلحا

غیردولتی

حکیم

غیردولتی

علم و ایمان

غیردولتی

فرهنگ

غیردولتی

نور علوی

غیردولتی

نخبگان علم و ادب

غیردولتی

ادب

غیردولتی

پیشتازان کامپیوتر ایران

غیردولتی

نبی اکرم

غیردولتی

درخت دانش

غیردولتی

نور

غیردولتی

المهدی

غیردولتی

ندای سلام

غیردولتی

صبح امید

غیردولتی

نخبگان علم

غیردولتی

امیدان

غیردولتی

سما

غیردولتی

شهاب دانش

غیردولتی

آیندگان دانش

غیردولتی

حافظان وحی الهی

غیردولتی

شهید صیاد شیرازی

غیردولتی

امام حسین

غیردولتی

راه دانش

غیردولتی

ثامن الائمه

غیردولتی

پیشتازان ایران

غیردولتی

طلوع نور

غیردولتی حمایتی

مهندس منصور فر 2

شاهد

شهید دهقان شاهد

شاهد

رحمانعلی شعبانی

هیات امنایی

طلایه داران

هیات امنایی

قاسم زاده

هیات امنایی

شهید علیپور 1

هیات امنایی

شهید آبشناسان 1

هیات امنایی

مولوی 1

هیات امنایی

پیچک 1

هیات امنایی

امت 1

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/06
  ورود به سایت

  دسترسی آسان