پر طرفدارترین رشته های تخصصی پزشکی کدامند؟

پر طرفدارترین رشته های تخصصی پزشکی کدامند؟

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

گرایش های بسیار زیادی در رشته پزشکی وجود دارد که دانشجویان پزشکی می توانند با توجه به علاقه خود در آن ها به تحصیل ادامه دهند. هر چند که برخی از افراد به دنبال درآمد زایی در رشته های پزشکی هستند و عموما رشته ای را انتخاب می کنند که بتوانند از آن درآمد بیشتری کسب کنند. اما با اینحال بسیاری از افراد نیز به دنبال علاقه خود رفته و رشته تخصصی خود را بر اساس توانایی های خود انتخاب می کنند.

 ما در این مطلب به ترتیب لیستی از پر طرفدارترین گرایش های پزشکی را برای شما به نمایش گذاشته ایم. با کلیک بر روی رشته مورد نظر خود تمام اطلاعات مربوط به آن رشته را که توسط متخصصین این رشته گردآوری شده به دست آورید:

پر طرفدارترین رشته های تخصصی پزشکی:

 • ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • ﺭﺍﺩﯾﻮﻟﻮﮊﯼ
 • ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﻮ ‏
 • ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ‏
 • ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﯼ
 • ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ
 • ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 • ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ‏( ﻧﻮﺭﻭﻟﻮﮊﯼ‏)
 • ﮔﻮﺵ ﺣﻠﻖ ﺑﯿﻨﯽ
 • ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ
 • ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯼ
 • ﺍﻭﺭﻭﻟﻮﮊﯼ ‏( ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ‏)
 • ﭘﺮﺗﻮﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ‏( ﺭﺍﺩﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ‏) ‏
 • ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ
 • ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ‏(ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ‏) ‏( ﺳﺎﯾﮑﯿﺎﺗﺮﯼ ‏)
 • ﺩﺍﺧﻠﯽ ‏(ﮔﻮﺍﺭﺵ - ﮐﻠﯿﻪ - ﺭﯾﻪ - ﺭﻭﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯼ - ﺧﻮﻥ ‏)
 • ﻃﺐ ﮐﺎﺭ
 • ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
 • ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
 • ﻋﻔﻮﻧﯽ
 • ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
 • ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/09
  ورود به سایت

  دسترسی آسان