بازار کار رشته های گروه تجربی

بازار کار رشته های گروه تجربی

تصویر مور نظر یافت نشد

شک و دو دلی های زیادی در مورد انتخاب رشته های مختلف جود دارد. این که کدام رشته بازار کار بهتری دارد و یا کدام رشته درآمد بالاتری دارد از جمله سوالاتی است که ذهن بسیاری از داوطلبان گروه تجربی را به خود مشغول کرده است. نداشتن اطلاعت کافی و وجود شک و تردید در بین داش آموزان ممکن است باعث انتخاب اشتباه و طی کردن مسیر نادرست در آینده شود.

در این بخش سعی داریم تا هر آنچه که در مورد رشته های مختلف در گروه تجربی نیاز دارید را به طور کامل در اختیار شما قرار دهیم. دانستن بازار کار رشته های مختلف این گروه و آینده شغلی آن ها به شما کمک می کند تا رشته مناسبی را با توجه به علاقه و آینده ای که در انتظار آن هستید انتخاب کنید. جهت اطلاع از بازار کار رشته مورد نظرتان بر روی آن کلیک کنید.

رشته های تجربی به 5 زیزر گروه تقسیم بندی می شوند:

زیر گروه 1

پزشکی

کارشناسی

دامپزشکی

کارشناسی

دندانپزشکی

کارشناسی

بیوتکنولوژی

کارشناسی

اتاق عمل

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی

کارشناسی

اعضای مصنوعی

کارشناسی

روانشناسی

کارشناسی

زیست شناسی

کارشناسی

روانشناسی

کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی

زیست فناوری

کارشناسی

زیست فناوری

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی

علوم تربیتی

کارشناسی

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

بهداشت و بازرسی گوشت

کارشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناسی

کارشناسی ساخت پروتز های دندانی

کارشناسی

گفتار درمانی

کارشناسی

مامایی

کارشناسی

هوشبری

کارشناسی

ببینایی سنجی

کارشناسی

پرستاری

کارشناسی

دبیری زیست شناسی

کارشناسی

اتاق عمل

کاردانی

تکنولوژی پرتو درمانی

کاردانی

تکنیسین سلامت دهان

کاردانی

ساخت پروتز های دندانی

کاردانی

دامپزشکی

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

کاردانی

فوریت های پزشکی

کاردانی

مامایی

کاردانی

هوشبری

کاردانی


 

زیر گروه 2

داروسازی

کارشناسی 

دبیری شیمی

کارشناسی

شیمی کاربردی و محض

کارشناسی

شیمی ناوبری و فرماندهی کشتی

کاردانی

شیمی کاربردی

کاردانی

 

زیر گروه 3

زمین شناسی                      

کارشناسی

دبیری زمین                      

کارشناسی

 

زیر گروه 4

هوانوردی

کارشناسی 

ناوبری هوایی

کارشناسی 

خلبانی

کارشناسی 

حسابداری

کارشناسی 

مدیریت(تمام گرایش ها)

کارشناسی 

علوم اقتصادی

کارشناسی 

 معارف و علوم سیاسی

کارشناسی 

الاهیات و معارف اسلامی

کارشناسی 

معارف اسلامی ومدیریت

کارشناسی 

مدیریت امور بانکی

کارشناسی 

امورگمرکی

کارشناسی 

حسابداری

کارشناسی 

علوم پایه ی انتظامی,خدمات مسافری و جهانگردی

کارشناسی 

فقه و علوم شافعی

کارشناسی 

فقه و علوم حنفی

کارشناسی 

اقتصاد نظری

کارشناسی 

فلسفه

کارشناسی 

اقتصاد حمل و نقل

کارشناسی 

علوم اقتصادی

کارشناسی 

اقتصاد صنعتی

کارشناسی 

معارف اسلامی و حقوق

کارشناسی 

معارف اسلامی

کارشناسی 

علوم حدیث

کارشناسی 

ادبیات و زبان عربی

کارشناسی 

ریاضی و فیزیک

کارشناسی 

تربیت معلم قرآن مجید

کارشناسی 

علوم قرآنی

کارشناسی 

مهندسی سیستم

کارشناسی 

مهندسی نگهداری هواپیما

کارشناسی 

خلبانی هلیکوپتری

کارشناسی 

علوم و فنون هوانوردی

کارشناسی 

اطلاعات نظامی

کارشناسی 

کاربردی صنایع چوب

کارشناسی 

کتابداری

کارشناسی 

امور بیمه

کاردانی

 

زیر گروه 5

تکنولوژی تولیدات گیاهی

کارشناسی

تکنولوژی تولیدات دامی

کارشناسی

تکنولوژی جنگل داری

کارشناسی

تکنولوژی شیلات

کارشناسی

تکنولوژی چوب

کارشناسی

تکنولوژی مرتع و آبخیز داری

کارشناسی

تکنولوژی محیط زسیت

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

کارشناسی

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

کتابداری در شاخه ی پزشکی

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی

روابط سیاسی

کارشناسی

علوم سیاسی

کارشناسی

مددکاری اجتماعی

کارشناسی

علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)

کارشناسی

علوم اسلامی

کارشناسی

خبر نگاری

کارشناسی

تربیت مربی عقیدتی سیاسی

کارشناسی

تولید سیما

کارشناسی

اطلاعات و ضد اطلاعات

کارشناسی

حقوق

کارشناسی

گیاهان دارویی و معطر

کارشناسی

پرورش زنبور عسل

کاردانی

تولید و. بهره برداری

کاردانی

 

تاریخ امروز
1398/11/04
  ورود به سایت

  دسترسی آسان