بازار کار رشته های گروه ریاضی

بازار کار رشته های گروه ریاضی

تصویر مور نظر یافت نشد

رشته ریاضی فیزیک جزو رشته هایی است که معمولا علاقه مندان به رشته های فنی و مهندسی معمولا به دنبال آن می روند. تنوع بالای این رشته و بازار کار آن ها باعث شده است تا تعداد بسیار زیادی از داوطلبان کنکور  به سراغ رشته های این گروه بروند. اما همانند هر رشته دیگری داشتن اطلاعات در خصوص رشته های این زیر گروه می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیت و یا عدم موفقیت شغلی در آینده فرد داشته باشد.

رشته های گروه ریاضی در 3 زیر گروه ارائه شده اند.  جهت دریافت اطلاعات در مورد بازار کار و  رشته مورد نظرتان بر روی آن کلیک کنید.

زیر گروه 1

بيوتکنولوژي

      دکترای پیوسته     

فیزیک

       دکترای پیوسته                  

ریاضی

دکترای  پیوسته

مهند‌‌سي معماري

کارشناسی

رياضي(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

د‌‌بيري رياضي

کارشناسی

اقتصاد‌‌ صنعتي

کارشناسی

مهند‌‌سي د‌‌ريايي

کارشناسی

 آمار

کارشناسی

فيزيک

کارشناسی

مهند‌‌سي نساجي (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي هوا و فضا

کارشناسی

مهند‌‌سي صنايع(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

علوم اقتصاد‌‌ي(گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري)

کارشناسی

مهند‌‌سي عمران روستايي

کارشناسی

مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما

کارشناسی

تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي

کارشناسی

مهند‌‌سي رباتيک

کارشناسی

تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما

کارشناسی

مد‌‌يريت امور بانکي

کارشناسی

معارف اسلامي و مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي علمي- کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

معلم فني مکانيک (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي کشاورزي (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

معارف اسلامي و اقتصاد‌‌

کارشناسی

معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

اد‌‌بيات و زبان عربي

کارشناسی

مهندسي خط و سازه‌هاي ريلي

کارشناسی

مد‌‌يريت (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي

کارشناسی

مهند‌‌سي پزشکي (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي

کارشناسی

معلم فني معماري

کارشناسی

علوم کامپيوتر

کارشناسی

شهرسازي

کارشناسی

الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

اقتصاد‌‌ حمل و نقل

کارشناسی

الهيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)

کارشناسی

مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي

کارشناسی

حسابد‌‌اري (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

معارف اسلامي و علوم سياسي

کارشناسی

مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي

کارشناسی

د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي

کارشناسی

معارف اسلامي و الهيات (گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)

کارشناسی

خبرنگاري (گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي)

کارشناسی

مراقبت پرواز

کارشناسی

د‌‌بير فني مکانيک (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

هوانورد‌‌ي (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي مواد‌‌ (تمام گرايشها)

کارشناسی

مهند‌‌سي مکانيک(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات

کارشناسی

علوم سياسي (گرايش امنيت ملي)

کارشناسی

تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي

کارشناسی

علوم اسلامي

کارشناسی

الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن و حد‌‌يث

کارشناسی

علوم پايه نظامي

کارشناسی

حقوق

کارشناسی

امور د‌‌فتري

کارشناسی

معلم فني برق

کارشناسی

اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات

کارشناسی

مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي

کارشناسی

علوم سياسي

کارشناسی

 روابط سياسي

کارشناسی

مهند‌‌سي د‌‌ريا(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

فلسفه

کارشناسی

برق الکترونيک د‌‌ريايي

کارشناسی

تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي

کارشناسی

مهند‌‌سي فناوري اطلاعات(IT)

کارشناسی

توليد‌‌ سيما

کارشناسی

مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي عمران(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

د‌‌بيري فيزيک

کارشناسی

د‌‌بير فني عمران(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

فقه و حقوق شافعي

کارشناسی

روانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)

کارشناسی

خبرنگاري

کارشناسی

مهند‌‌سي کامپيوتر(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي

کارشناسی

مهند‌‌سي برق(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

د‌‌بير فني برق(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي

کارشناسی

علوم قرآني- تربيت معلم قرآن مجيد‌‌

کارشناسی

فقه و حقوق حنفي

کارشناسی

کتابد‌‌اري

کارشناسی

اطلاعات نظامي

کارشناسی

ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي

کارشناسی

آباد‌‌اني و توسعه روستاها

کارشناسی

مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي

کارشناسی

مهند‌‌سي سيستم

کارشناسی

مهند‌‌سي نگهد‌‌اري

کارشناسی

خلباني هليکوپتري

کارشناسی

علوم و فنون هوانورد‌‌ي

کارشناسی

مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي (ناوبري هوايي)

کارشناسی

مهند‌‌‌سي مخابرات(تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

نساجي(تمام گرايش‌ها)

کاردانی

تسليحات

کاردانی

نرم افزار کامپيوتر

کاردانی

تکنيک خود‌‌روهاي نظامي

کاردانی

امور بيمه

کاردانی

مد‌‌يريت بازرگاني

کاردانی

کارد‌‌ان فني کشتي

کاردانی 

کارد‌‌ان فني حفاري

کاردانی

کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات)

کاردانی

 امور بانکي

کاردانی

تربيت د‌‌بير فني عمران

کاردانی

تکنولوژي هسته‌اي

کاردانی

تکنولوژي آبياري

کاردانی

کامپيوتر (سخت افزار)

کاردانی

سخت افزار کامپيوتر

کاردانی

الکترونيک صد‌‌ا و سيما

کاردانی

معماري

کاردانی

معماري سنتي

کاردانی

پست

کاردانی

برق مخابرات د‌‌ريايي

کاردانی

کامپيوتر (نرم افزار)

کاردانی 

د‌‌ريا‌نورد‌‌ي

کاردانی

اويونيک هواپيما

کاردانی

 

زیر  گروه 2

مهند‌‌سي پليمر (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي شيمي (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي معد‌‌ن (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

کارد‌‌ان فني مواد‌‌ (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي

کارشناسی

عمليات و صنايع پتروشيمي

کارشناسی

طراحي و مهند‌‌سي پليمر

کارشناسی

مهند‌‌سي ايمني و حفاظت

کارشناسی

مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني

کارشناسی

مهند‌‌سي نفت (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

مهند‌‌سي اکتشاف نفت

کارشناسی

شيمي (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

 

 

زیر گروه 3

 الکترونيک هواپيمايي

کارشناسی    

مخابرات هواپيمايي

کارشناسی

معلم فني مواد‌‌ (تمام گرايش‌ها)

کارشناسی

معلم فني صنايع چوب

کارشناسی

معلم فني صنايع شيمياييصنايع چوب

کارشناسی

استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ

کاردانی

عمليات پتروشيمي

کاردانی

صنايع چوب

کاردانی

مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات)

کاردانی

معلم فني عمران (تمام گرايش‌ها)

کاردانی

شيمي مواد‌‌ پر انرژي

کاردانی

عمران (تمام گرايش‌ها)

کاردانی

معد‌‌ن (استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)

کاردانی

 ايمني صنعتي

کاردانی

صنايع غذايي

کاردانی

شيمي (تمام گرايش‌ها)

کاردانی

 برق (تمام گرايش‌ها)

کاردانی

 

 

تاریخ امروز
1398/11/03
  ورود به سایت

  دسترسی آسان