بازار کار رشته های گروه علوم انسانی

بازار کار رشته های گروه علوم انسانی

تصویر مورد نظر یافت نشد

اصولا زیر مجموعه های انسانی جزو رشته هایی هستند که دارای بازار کار فراوانی می باشند. رشته هایی همچون مدیریت، رشته های حسابد اری و حقوق جزو رشته های پر طرفدار  در این گروه هستند. در این مطلب قصد داریم بازار کار تمام زیر مجموعه های گروه انسانی را برای شما بیاوریم تا با دانستن آینده شغلی رشته مورد نظرتان بتوانید بهترین گزینه را در هنگام انتخاب رشته، برگزینید.

زیر گروه 1

علوم قرآنی

کارشناسی

علم قرآن

کارشناسی

 معارف اسلامی و حقوق

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

دبیری زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی

الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

کارشناسی

دبیری زبان و ادبیات عرب

کارشناسی

مترجمی زبان عربی

کارشناسی

علوم دینی و معارف اسلامی

کارشناسی

ادبیات و زبان عربی

کارشناسی

الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی

دبیری الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی

فقه و حقوق امامی

کارشناسی

فقه و حقوق شافعی

کارشناسی

دبیری علوم دینی

کارشناسی

 فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی

معارف اسلامی و علوم سیاسی

کارشناسی

علوم قضایی

کارشناسی

معارف اسلامی و الهیات

کارشناسی

حقوق

کارشناسی

پلیس قضایی

کارشناسی

کارشناس فقه

کارشناسی

حکمت اسلامی و فلسفه

کارشناسی

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی

فلسفه

کارشناسی

فقه و حقوق حنفی

کارشناسی

کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

کارشناسی

تربیت معلم قرآن

کاردانی

امور حقوقی و کنسولی

کاردانی

 

ز یر گروه 2

علوم اجتماعی

کارشناسی

دبیری علوم اجتماعی

کارشناسی

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

مددکاری اجتماعی

کارشناسی

خبرنگاری (گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری)

کارشناسی

 

زیر گروه 3

مدیریت فرهنگی هنری

کارشناسی

علوم اقتصادی

کارشناسی

خبرنگاری

کارشناسی

بانکداری

کارشناسی

امور بانکی

کارشناسی

مدیریت بیمه

کارشناسی

فلسفه

کارشناسی

اقتصاد حمل و نقل

کارشناسی

امور گمرکی

کارشناسی

تولید سیما

کارشناسی

مدیریت بانکداری

کارشناسی

مدیریت و کمیسر دریایی

کارشناسی

امور بیمه

کارشناسی

مدیریت

کارشناسی

مدیریت دولتی

کارشناسی

مدیریت جهانگردی

کارشناسی

مدیریت مسافرتی و جهانگردی

کارشناسی

خدمات امور اداری

کارشناسی

مدیریت بیمه اکو

کارشناسی

حسابداری

کارشناسی

اقتصاد صنعتی

کارشناسی

صنایع چاپ

کاردانی

مدیریت بازرگانی

کاردانی

مدیریت صنعتی

کاردانی

حسابداری

کاردانی

امور دفتری

کاردانی

امور گمرکی

کاردانی

امور مالی و مالیاتی

کاردانی

 

زیر گروه 4

روابط سیاسی

کارشناسی

علوم سیاسی

کارشناسی

علوم سیاسی (امنیت ملی)

کارشناسی

اطلاعات و ضد اطلاعات

کارشناسی

اطلاعات نظامی

کارشناسی

علوم انتظامی

کارشناسی

جغرافیای سیاسی

کارشناسی

نظامی

کارشناسی

جغرافیا

کارشناسی

تاریخ

کارشناسی

دبیری جغرافیا

کارشناسی

دبیری تاریخ

کارشناسی

روابط سیاسی

کارشناسی

علوم سیاسی

کارشناسی

عملیات کشوری

کاردانی

 

زیر گروه 5

روانشناسی

کارشناسی 

علوم تربیتی

کارشناسی 

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی 

مطالعات خانواده

کارشناسی 

کتابداری

کارشناسی 

دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کاردانی

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/09
  ورود به سایت

  دسترسی آسان