توجیه غیبت مشمولین سربازی

توجیه غیبت مشمولین سربازی

تصویر مورد نظر یافت نشد

مشمولان نظام وظیفه که دارای غیبت هستند، در موارد زیر می توانند نسبت به توجیه غیبت خود اقدام کنند:

علت

حداکثر غیبت

بیماری یا صدمه

2 ماه

مجرحیت و بسیتری شدن در بیمارستان

6 ماه

فوت اقوام درجه یک

3 ماه

آسیب بر راثر وقایع طبیعی

2 – 6 ماه

سرپرستی خانواده ( همسر یا فرزند)

6 ماه

سرپرستی پدر، مادر، برادر یا خواهر

3 ماه

پدر یا مادر همسر

2 ماه

اشکالات اداری در فرایند معرفی یا اعزام

6 ماه

توقیف و یا در حبس بودن مشمولین

حبس قبل از ورود به غیبت باشد

بیماری های از کار افتادگی

33 ماه

بیماری همر یا فرزند

3 ماه

عقد، عروسی یا طلاق

3 ماه

 

توجیه غیبت در زمینه معافیت کفالت:

در زمینه معافیت های کفالت نیز، غیبت افراد می تواند در شرایط زیر موجه محسوب شود، تمام شرایط عنوان شده تنها در صورتی قابل قبول است که شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
 

علت

شرط

بیماری منجر به فوت پدر یا برادر مشمول

شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
 

 

بیماری نقص عضو و محجوریت پدر یا برادر مشمول

شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
 

 

طلاق باین و یا غیابی مادر مشمول که به علت حبس, غایب مفقودالاثر بودن, اعتیاد شدید و بی مبالاتی پدر و موارد مشابه آن وقوع یافته باشد

شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
 

 

موادری که تاریخ معلولیت اعضای درجه یک خانواده قبل از ورود به مرحله غیبت مشمولین حادث شده باشد

شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
 

 

 

موارد خاص:

علت

زمان مجاز

همسر مشمول فوت کرده و از او دارای 11 فرزند صغیر باشد

3 سال

همسر مشمول فوت کرده و از او دارای 2 فرزند صغیر باشد

5 سال

همسر مشمول فوت کرده و از او دارای 3 فرزند صغیر و بالاتر باشد

8 سال

همسر مشمول بعد از ازدواج دچار معلولیت متوسط شده و نیازمند مراقب باشد

2 سال

همسر مشمول بعد از ازدواج دچار معلولیت شدید شده و نیازمند مراقب باشد

5 سال

پدر یا مادر یا برادران و خواهران مشمول به دلیل بیماری شدید یا معلولیت نیازمند مراقب باشند و مشمول نیز یگانه مراقب آنان باشد

5 سال

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/04
  ورود به سایت

  دسترسی آسان