لیست مدارس متوسطه دوره اول استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد

متوسطه دوره اول، از جمله دوره هایی است که تقریبا معادل دوره راهنمایی در نظام قدیم است. این دوره از پایه هفتم آغاز شده و تا پایه نهم ادامه دارد. دانش آموزان در این مقطع در شرایط جدی تر از تحصیل قرار می گیرند و در این دوران باید تصمیم خود را برای انتخاب رشته تحصیلی خود بگیرند. آنچه که در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار است انتخاب یک مدرسه مناسب است. انتخاب یک مدرسه مناسب نیازمند داشتن اطلاعاتی در زمینه محیط مدرسه و دبیران آن دارد. از آنجاییکه تعداد مدارس موجود در تهران بسیار زیاد هستند، در نتیجه داشتن اطلاعات در مورد آن ها می تواند در انتخاب آن به شما کمک کند. در این مطلب لیستی از مدارس را به تفکیک مناطق برای شما آورده ایم. با کلیک بر روی منطقه مورد نظرتان لیست مدارس آن را ببینید و جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص مدرسه، کادر مدرسه و آدرس و شماره تلفن آن با مشاورین مایا در بخش مدارس تماس حاصل فرمایید.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 1 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 1 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 2 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 2 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 3 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 3 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 4 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 4 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 5 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 5 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 6 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 6 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 7 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 7 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 8 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 8 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 9 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 9 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 10 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 10 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 11 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 11 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 12 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اوب پسرانه منطقه 12 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 13 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 13 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 14 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 14 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 15 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 15 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 16 استان تهران

 

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 16 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 17 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 17 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 18 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 18 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول دخترانه منطقه 19 استان تهران

لیست مدارس متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 19 استان تهران

 

تاریخ امروز
1398/11/03
  ورود به سایت

  دسترسی آسان