لیست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 2 تهران

لیست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 2 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد
 
دانش آموزان پس از گذراندن مقاطع متوسطه دوره اول، وارد متوسطه دوره دوم می شوند که شامل پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. لیست مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم واقع در منطقه 2 تهران در جدول زیر آمده است :
 

نوع مدارس

نام مدارس

تیزهوشان

فرزانگان 7

عادی دولتی

نیکان

عادی دولتی

هدی 1

عادی دولتی

فیاض بخش

عادی دولتی

مهدیه

عادی دولتی

نرجس

عادی دولتی

فرهنگ رضوان

عادی دولتی

راه زینب

عادی دولتی

حسنیه

عادی دولتی

شهدای 7 تیر 1

عادی دولتی

شهید باهنر 2

عادی دولتی

نورقائم

عادی دولتی

مجتمع تطبیقی دختران

غیردولتی

صدرا نوین

غیردولتی

سوده

غیردولتی

تزکیه

غیردولتی

روشنگر

غیردولتی

ابوعلی سینا

غیردولتی

سما 3

غیردولتی

مدبران

غیردولتی

فائزون

غیردولتی

امام صادق

غیردولتی

دانشور

غیردولتی

آفرینش

غیردولتی

سعادت

غیردولتی

مهرگان

غیردولتی

پیام جاوید

غیردولتی

راه رشد

غیردولتی

ماهور

غیردولتی

آینده ساز

غیردولتی

بشری

غیردولتی

دانش پژوهان

غیردولتی

طاهره

غیردولتی

رهنما

غیردولتی

گلها

غیردولتی

ربانی

غیردولتی

اردیبهشت

غیردولتی

فجرصادق

غیردولتی

یاران فاطمه

غیردولتی

نرجس نوین

غیردولتی

مهرورز

غیردولتی

انفورماتیک هنرجو

غیردولتی

مشکوه

غیردولتی

دنیای علوم

غیردولتی

سیمای دانش

غیردولتی

گلبانگ

غیردولتی

سجاد

غیردولتی

حکیمه

غیردولتی

انفورماتیک مائده

غیردولتی

دانش فر

غیردولتی

نوآوران

غیردولتی

صدرانوین

غیردولتی

اندیشه علامه طباطبایی

غیردولتی

تدبیر علوم

نمونه دولتی

فرزانگان

شاهد

تهذیب

راه دور غیردولتی

پارسیان

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/03
  ورود به سایت

  دسترسی آسان