لیست مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 5 تهران

لیست مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 5 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد
 
دانش آموزان پس از گذراندن مقاطع متوسطه دوره اول، وارد متوسطه دوره دوم می شوند که شامل پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. لیست مدارس پسرانه متوسطه دوره دوم واقع در منطقه 5 تهران در جدول زیر آمده است :
 

 

نوع مدارس

نام مدارس

عادی دولتی

دکتر غلامحسین مصاحب

عادی دولتی

امام هادی 1

عادی دولتی

مردم بادامچی 1

عادی دولتی

شهید عموئیان 1

عادی دولتی

ایران زمین

عادی دولتی

اندیشه 1

عادی دولتی

محمدی قهاری

عادی دولتی

سرداران شهید

عادی دولتی

شهید حسن باقری

عادی دولتی

شهید باکری

عادی دولتی

بهنام

عادی دولتی

نور هدایت

عادی دولتی

جامی

عادی دولتی

شهید رستمی

عادی دولتی

شهید حسین شیرین

غیردولتی

علامه امینی

غیردولتی

علامه طباطبائی

غیردولتی

رهیار

غیردولتی

سلام صادقیه

غیردولتی

خیام

غیردولتی

هما

غیردولتی

نورالمهدی

غیردولتی

باقرالعلوم

غیردولتی

سلام 5

غیردولتی

اندیشه جاوید

غیردولتی

بهان

غیردولتی

قلم

غیردولتی

مهرگان

غیردولتی

ممتاز ایران 2

غیردولتی

فرزانگان پویا

غیردولتی

خاتم

غیردولتی

میثاق اندیشه

غیردولتی

پویندگان

غیردولتی

موحد

غیردولتی

آفرینش

غیردولتی

سما

غیردولتی

خواجه نصیرالدین طوسی

غیردولتی

علامه طباطبایی 2

غیردولتی

نخبگان پور سینا

غیردولتی

پیشگامان

غیردولتی

کارآموز

غیردولتی

فرهنگ نوین

غیردولتی

محقق

غیردولتی

مهرماندگار

غیردولتی

کوشیار گیلانی 2

غیردولتی

حکیم سنایی

غیردولتی

فرازدانش

غیردولتی

محمد

غیردولتی

ممتاز ایران

غیردولتی

مهر

غیردولتی

تکنیک

نمونه دولتی

امام مهدی

هیات امنایی

توحید 1

شاهد

شهید رجائی 1

راه دور غیردولتی

فرهنگ نوین

راه دور غیردولتی

ثمین تراشه

راه دور غیردولتی

خواجه نصیرالدین طوسی

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/09
  ورود به سایت

  دسترسی آسان