لیست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 7 تهران

لیست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 7 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد
 
دانش آموزان پس از گذراندن مقاطع متوسطه دوره اول، وارد متوسطه دوره دوم می شوند که شامل پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. لیست مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم واقع در منطقه7 تهران در جدول زیر آمده است :
 

نوع مدارس

نام مدارس

عادی دولتی

زهره بنیانیان

عادی دولتی

شهید مطهری

عادی دولتی

هاجر

عادی دولتی

ندای آزادی

عادی دولتی

نصر

عادی دولتی

محراب

عادی دولتی

موفقیان

عادی دولتی

شهید غفاریان

عادی دولتی

صبوری

غیردولتی

علوم تهران

غیردولتی

سیمای نور

غیردولتی

بینات

غیردولتی

پیمانه ثنا

غیردولتی

شایستگان نور

هیات امنایی

فرهنگ

مشخص نشده

یاس نبی

مشخص نشده

معصومیه

راه دور غیردولتی

مرکز دانش

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/05
  ورود به سایت

  دسترسی آسان