لیست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 8 تهران

لیست مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه منطقه 8 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد
 
دانش آموزان پس از گذراندن مقاطع متوسطه دوره اول، وارد متوسطه دوره دوم می شوند که شامل پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. لیست مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم واقع در منطقه 8 تهران در جدول زیر آمده است :
 

نوع مدارس

نام مدارس

عادی دولتی

مهرنامی

عادی دولتی

فرهنگ بانوامین

عادی دولتی

شایستگان

عادی دولتی

آگاهی 1

عادی دولتی

رضوان

عادی دولتی

سمیه

عادی دولتی

قدس

عادی دولتی

فاطمیه

عادی دولتی

خدیجه جهان

عادی دولتی

شمس تبریزی

عادی دولتی

سیزده آبان

عادی دولتی

12 فروردین

عادی دولتی

طوماسیان

عادی دولتی

عبدالحسین راستی

عادی دولتی

دکتر مهین نویدی

عادی دولتی

زهره حسابی

غیردولتی

اندیشه و خرد

غیردولتی

مهرنامی نوین

غیردولتی

فروغ علم

غیردولتی

نوین

غیردولتی

نام آوران یس

غیردولتی

بهار

غیردولتی

مرجان

غیردولتی

مبین

غیردولتی

فرزانگان مدرن

نمونه دولتی

الهام

هیات امنایی

پانزده خرداد

شاهد

تزکیه

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تاریخ امروز
1398/11/03
  ورود به سایت

  دسترسی آسان