خدمات آموزشی       
مشاوره روانشناسی       
مشاوره تحصیلی       
لیست مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 13 تهران

لیست مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه ۱۳ استان تهران

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

 

 

دانش آموزان پس از گذراندن مقاطع متوسطه دوره اول، وارد متوسطه دوره دوم می شوند که شامل پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. لیست مدارس پسرانه متوسطه دوره دوم واقع در منطقه ۱۳ تهران در جدول زیر آمده است :

 

 

 

نوع مدارس

نام مدارس

عادی دولتی

شهید مطهری

عادی دولتی

عرفان

عادی دولتی

شهدا

غیردولتی

آذین مجد

غیردولتی

علوی تهران

غیردولتی

ظفر

غیردولتی

دانش

غیردولتی

صالحین

غیردولتی

هدایت رضوی

غیردولتی

صدرا شیرازی

غیردولتی

ادیب

نمونه دولتی

دارالفنون

هیات امنایی

شهید رجائی

هیات امنایی

دارالفنون

شاهد

مهدیون

راه دور غیردولتی

سنای دانش

راه دور غیردولتی

دانش

 

 

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت ۲۴ ساعته با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۷۰ در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

تاریخ امروز
1398/11/08
  ورود به سایت

  دسترسی آسان