خدمات آموزشی       
مشاوره روانشناسی       
مشاوره تحصیلی       
لیست مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 19 تهران

لیست مدارس متوسطه دوره دوم پسرانه منطقه 19 استان تهران

تصویر مورد نظر یافت نشد
 
دانش آموزان پس از گذراندن مقاطع متوسطه دوره اول، وارد متوسطه دوره دوم می شوند که شامل پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. لیست مدارس پسرانه متوسطه دوره دوم واقع در منطقه 19 تهران در جدول زیر آمده است :
 

نوع مدارس

نام مدارس

عادی دولتی

شهید کشوری

عادی دولتی

شهید بهشتی 1

عادی دولتی

شهید چمران 2

عادی دولتی

سعیدی 1

عادی دولتی

میرمیران

عادی دولتی

موفقیان 2

عادی دولتی

شهادت

غیردولتی

پیام امام جواد

غیردولتی

علامه

نمونه دولتی

شهید همت 1

نمونه دولتی

ژان پال اوحدی

شاهد

شهید علی محمدی

راه دور غیردولتی

موسسه امام هادی

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تصویر مورد نظر یافت نشد

تاریخ امروز
1398/11/09
  ورود به سایت

  دسترسی آسان