عنوان خبر: لغو قانون حذف نمره مردودی از کارشناسی ارشد
تاریخ خبر: 1398/10/30

لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد

 

 

محمدرضا آهنچیان مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی کشور دریک  گفتگوی خبری از لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد خبر داد و گفت هنگامیکه آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود آیین نامه های قبلی که مربوط به همان سال ابلاغ آن بوده لغو می گردد و دیگر اعتباری ندارد. وی در ادامه یادآور شد : درباره اجرای بند مذکور آیین نامه قبلی برخی از دانشگاه‌ها حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد را در شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی خود مطرح کردند ولی به دلیل اعتراضی که دانشجویان به عدالت آموزشی داشتند عملی نشد. که این آیین نامه اینگونه بود که برخی از دانشجویانی که بنا به دلایلی در یک یا چند واحد درسی نمیتوانستند نمره قبولی بگیرند، می توانستند همان درس را در سال آینده بردارند و نمره قبولی و بالاتری بگیرند و در نهایت همان نمره بالاتر در کارنامه آن ها قرار می گرفت و این در حالی بود که دانشجویی که یکبار در امتحان شرکت کرده و نمره متوسطی گرفته است همان نمره متوسط در کارنامه او ثبت می شد که پایین تر از نمره قبولی دانشجویی که دو بار امتحان داده است بود، که این موضوع با عدالت آموزشی در تضاد بود. به همین دلیل سیل عظیمی از دانشچویان نسبت به این بند آیین نامه اعتراض کردند به خصوص دانشجویانی که استعداد بالایی داشتند و منجر به لغو این قانون شدند.

 

بنابراین در سال ۹۴-۹۵ این آیین نامه به تصویب رسید که دانشجویی که در هر نیمسال دروس خود را نتواد پاس کند، اگر در نیمسال بعدی در همان دروس نمره قبولی بگیرد، نمره ی مردودی در ریز نمرات تحصیلی او قرا گرفته ولی در محاسبه میانگین کل دوره ی او بی اثر خواهد بود و نمره قبولی دانشجو محاسبه می شود که بنا به گفته ی مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی این آیین نامه لغو خواهد شد.

 

 

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 

 به صورت ۲۴ ساعته با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۷۰ تماس حاصل فرمایید

 

آوای ماندگار مایا

 

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

مطالب هم دسته
1398/10/30
1397/11/07
1397/11/14
1397/11/14
1397/11/14
1397/11/20
1397/11/26
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/05
1397/12/05
1397/12/05
1397/12/05
1397/12/05
1397/12/05
1397/12/06
1397/12/07
1397/12/07
1397/12/07
1397/12/07
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/22
1397/12/22
1397/12/22
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1398/01/05
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/25
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/11/03
  ورود به سایت

  دسترسی آسان