عنوان خبر: پذیرش بدون کنکور دکتری در دانشگاه خلیج فارس 98
تاریخ خبر: 1397/11/3

پذیرش بدون کنکور دکتری در دانشگاه خلیج فارس ۹۸

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

پذیرش در دانشگاه ها یکی از دغدغه های اصلی افرادی است که قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند. برخی از دانشگاه ها پذیرش استعدادهای درخشان را در راستای کار خود قرار داده اند و به افرادی که دارای شرایط خاصی هستند اجازه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه را می دهند.

 

دانشگاه خلیج فارس نیز برای سال ۹۸ به صورت بدون کنکور دانشجو می پذیرد. دانشجویان کارشناسی ارشدی که دارای شرایط هستند می توانند به صورت بدون کنکور در مقطع دکتری به تحصیل در این دانشگاه  بپردازند. پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۹۸ در دانشگاه خلیج فارس از طریق سایت مربوط به آن انجام می شود  و دانشجویان می بایست در زمان اعلام شده به سایت مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند.

زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس:

زمان ثبت نام در این دانشگاه از روز ششم بهمن ماه آغاز شده و فقط به صررت اینترنتی انجام پذیر است. لذا از دانشجویان خواهشمندیم که از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری نمایند.

 

 

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 

 به صورت ۲۴ ساعته با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۷۰ تماس حاصل فرمایید

 

آوای ماندگار مایا

 

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان