عنوان خبر: مهلت ثبت نام فراخوان جذب دانشگاه ها
تاریخ خبر: 1397/11/26

مهلت ثبت نام فراخوان جذب دانشگاه ها

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

 

 

زمان برگزاری بیستمین فـراخـوان جذب اعضای هیأت علمی دانـشگاه‌ ها و مـؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی کـشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۷، توسط هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، اعلام شد.

 

متقاضیان جذب هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۷ تا ۳۰ بهمن ماه ۹۷ فرصت دارند تا در این فراخوان ثبت نام کنند. لذا متقاضیان برای ثبت نام و انتخاب الویت های متناسب با رشته تحصیلی خود می توانند به سامانه فراخوان مرکز جذب اعضای هیئت علمی مراجعه و یا با مشاورین مایا تماس حاصل نمایند.

 

 

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 

 به صورت ۲۴ ساعته با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۷۰ در تماس باشید

 

آوای ماندگار مایا

 

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

 

 

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان