عنوان خبر: مهلت ثبت اعتراض به کلید اولیه آزمون دکتری 98
تاریخ خبر: 1397/12/11

مهلت ثبت اعتراض به کلید اولیه آزمون دکتری 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 98 در سایت سنجش قرار گرفته است. داوطلبان این آزمون می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب گروه، دفترچه کلید اولیه سوالات مربوط به این آزمون را مشاهده نمایند. این کلید سوالات، تنها کلید اولیه بوده و داوطلبان می توانند اعتراضات خود را نسبت به آن در سایت مربوطه ثبت نمایند. سازمان سنجش پس از دریافت اعتراضات و بررسی آن ها کلید نهایی را منتشر خواهد کرد.

داوطلبانی که در مورد کلید سوالات آزمون دکتری 98 اعتراضی دارند می توانند تا 15 اسفندماه به سایت مربوطه مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نمایند.

داوطلبان باید در نظر داشته باشند که تمام اعتراضات فقط از سایت مربوطه و از طریق فرمی که برای اعتراضات در نظر گرفته شده، قابل پیگیری است و هر گونه اعتراض دیگری غیر قابل قبول بوده و رسیدگی نخواهد شد.

آزمون دکتری 98 در دوره های مخلتف تحصیلی و در 7 گروه امتحانی در شهرهای مختلف برگزار شد. زمان برگزاری این آزمون 3 اسفند بوده و تعداد 177 هزار و 579 نفر کارت خود را دریافت کرده و در جلسه حاضر شدند.

دفترچه سوالات آزمون دکتری 98 به زودی در این بخش قرار خواهد گرفت.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان