عنوان خبر: مهلت مجدد ثبت نام دکتری پزشکی 98
تاریخ خبر: 1397/12/12

مهلت مجدد ثبت نام دکتری پزشکی 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

مهلت ثبت نام و ویرایش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد سال 98 تمدید شد. 

بر این اساس داوطلبانی که در تاریخ داده شده ثبت نام خود را انجام داده ولی مدارک آن ها کامل نبوده و یا داوطلبانی که به کل موفق به ثبت نام نشده بودند، می بایست از تاریخ 12 اسفند ماه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 14 اسفند ماه 97، مدارک خود را تکمیل کرده و با مراجعه به سایت سنجش پزشکی و یا تماس با مشاورین مایا  ثبت نام خود را انجام دهند. داوطلبان دقت فرمایند که این بازه زمانی آخرین مهلت آن ها خواهد بود.

زمان برگزاری این آزمون در نیمه اول اردیبهشت ماه 98 خواهد بود.

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان