عنوان خبر: پایان ثبت نام دکتری پزشکی دانشگاه آزاد
تاریخ خبر: 1397/12/12

پایان ثبت نام دکتری پزشکی دانشگاه آزاد

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

فردا آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد سال 98 می باشد. 

بر این اساس داوطلبانی که در تاریخ داده شده ثبت نام خود را انجام داده ولی مدارک آن ها کامل نبوده و یا داوطلبانی که به کل موفق به ثبت نام نشده بودند، می بایست از تا پایان وقت اداری فردا سه شنبه 14 اسفند ماه 97، مدارک خود را تکمیل کرده و با مراجعه به سایت سنجش پزشکی و یا تماس با مشاورین مایا  ثبت نام خود را انجام دهند. داوطلبان دقت فرمایند که این بازه زمانی آخرین مهلت آن ها خواهد بود.

زمان برگزاری این آزمون در نیمه اول اردیبهشت ماه 98 خواهد بود.

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان