عنوان خبر: مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون TOLIMO
تاریخ خبر: 1397/12/21

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون زبان TOLIMO

تصویر مور نظر یافت نشد

آزمون TOLIMO، آزمون زبان انگلیسی پیشرفته است برای سنجش سطح دانش زبان انگلیسی که نمره آن در مصاحبه دکتری دارای امتیاز می باشد.

امروز سه شنبه 21 اسفند ماه سال 97 کارت ورود به جلسه این آزمون توزیع می گردد. لذا داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، پرینت کارت ورود به جلسه این آزمون را دریافت نمایند.

چنانچه داوطلبان در دریافت این کارت دچار مشکل شدند می توانند روز چهارشنبه 22 اسفند ماه به سازمان مربوطه مراجعه کرده و مشکل را برطرف نمایند.

زمان برگزاری این آزمون پنجشنبه 23 اسفند ماه 97 خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

تصویر مورد نظر بافت نشد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان