عنوان خبر: کاهش داوطلبان آزمون دکتری
تاریخ خبر: 1397/12/25

کاهش داوطلبان آزمون دکتری 98

تصویر موزد نظر یافت نششد

در سال های اخیر دو کنکور دکتری سراسری و آزاد با یکدیگر ادغام شده اند و داوطلب در یک کنکور با عنوان کنکور دکتری 98 شرکت می کند. براساس آمار گرفته شده از ثبت نام در این آزمون، کاهش داوطلبان نسبت به سال های گذشته به چشم می خورد. در آزمون نیمه متمرکز دکتری 98، در کل صدو نود و شش هزار و چهارصد و سی و هفت نفر شرکت کردند که این آمار ننسبت به سال 97 حدود س و هشت هزار نفر کمتر می باشد.

آزمون نیمه متمرکز دکتری 98 جمعه 3 اسند ماه برگزار گردید. سه مرحله اعلام نتایج پس از برگزاری آزمون انجام می شود. نتایج اولیه آزمون در اواخر فروردین ماه بر روی سایت قرار داده می شود. داوطلبان پس از مشاهده نتیجه آزمون خود باید به انتخاب رشته بپردازند. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید بر اساس رتبه خود فرم مربوط به انتخاب رشته را تکمیل کنند. جهت اطلاع از زمان دقیق انتشار کارنامه اولیه آزمون دکتری 98 با مشاورین مایا در تماس باشید.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان