عنوان خبر: فهرست حذفیات دروس تخصصی گروه ریاضی کنکور سراسری 98
تاریخ خبر: 1397/12/26

جدول حذفیات دروس تخصصی گروه ریاضی و فنی کنکور سراسری 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

حذفیات

نام کتاب

  • مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
  • نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست.

شیمی 2 و آزمایشگاه

شیمی 3 و آزمایشگاه

شیمی

فصل هشتم

آمار و مدل سازی (علوم ریاضی)

 

  • قسمت های مطالعات آزاد، پیوست ها، آونگ های مخروطی، حرکت های دورانی در سطح قائم
  • زندگی نامه ها، سرگذشت دانشمندان

فیزیک 1 و آزمایشگاه

فیزیک 2 و آزمایشگاه

فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم ریاضی)

فیزیک (علوم ریاضی)

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

مطالب هم دسته
1397/11/2
1397/11/09
1397/11/09
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/22
1397/11/23
1397/11/29
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1398/01/05
1398/01/18
1398/01/20
1398/01/28
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/10
تاریخ امروز
1398/06/31
  ورود به سایت

  دسترسی آسان