عنوان خبر: فهرست حذفیات دروس تخصصی گروه انسانی کنکور سراسری 98
تاریخ خبر: 1397/12/26

جدول حذفیات دروس تخصصی گروه علوم انسانی کنکور سراسری 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

حذفیات

نام کتاب

 • در بخش های األضواء القرآنية و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.
 • واژه های جديد در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.

 

 

عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی

 • بخش های الصُوَرُ الجَماليّة فی القرآن الکريم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء
 • تشخيص نوع اعلال
 •  تشخيص ماقبل اعلال
 •  تشخيص حروف اصلی در معتلات
 •  ذکر نوع مفعول مطلق در "أيضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ..." به عنوان نمونه : درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 "کلمه کثيراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ايفا میکند."
 • واژه های جديد کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.
 • بخش ملحقات در انتهای کتاب.

 

 

 

 

 

عربی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی

 • ملحقات جمع سالم
 • کلیه پاورقی ها
 • درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر "و قد يکون العامل اسماً..." تا "بغير الحق"

 

عربی رشته ادبیات و علوم انسانی

 

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

مطالب هم دسته
1397/11/2
1397/11/09
1397/11/09
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/22
1397/11/23
1397/11/29
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1397/12/26
1398/01/05
1398/01/18
1398/01/20
1398/01/28
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/10
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان