عنوان خبر: بخشیدن جریمه مالی تاخیر در دفاع پایان نامه
تاریخ خبر: 1397/12/27

بخشیدن جریمه مالی تاخیر در دفاع پایان نامه

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

در طی جلسه ای که در سومین کنگره کرسی های نظریه پردازی برگزار شد، محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرد که بودجه دانشگاه بررسی شده و در این خصوص جلسه ای تشکیل شده است. همچنین وی خاطر نشان کرد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به دلیل دفاع نکردن از پایان نامه در تحصیل آن ها وقفه ایجاد شده است، جریمه مالی آن ها بخشیده خواهد شد. این دانشجویان چون دفاعیه خود را انجام ندادند، باید بخشی از شهریه ثابت را پرداخت کرده و به همین علت به دانشگاه مراجعه نمی کردند.

اکنون در طی این کنگره ها و جلسات تصمیم به بخشایش این دانشجویان گرفته شده و آن ها می توانند فقط با پرداخت شهریه واحد پایان نامه، تحصیلات خود را به پایان برسانند. در سال آینده این تصمیم عملی خواهد شد.

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

تصویر مورد ظر یافت نشد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان