عنوان خبر: تقویم زمانی آزمون EPT در سال 98
تاریخ خبر: 1397/12/27

تقویم زمانی آزمون های EPT در سال 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

EPT آزمون زبانی است که از سال 86، توسط دانشگاه آزاد برگزار می گردد. این آزمون در یک سال 12 بار، به فاصله زمانی 1 ماهه برگزار شده و مدرک و نمره آن در مصاحبه دکتری دارای امتیاز است. 

فرصت ثبت نام اولین آزمون EPT در سال 98 از 21 اسفند ماه آغاز شده و تا امروز 27 اسفند ماه 98 ادامه دارد. لذا داوطلبانی که واجد شرایط هستند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام از طریق پایگاه مربوطه و یا تماس با مشاورین مایا اقدام نمایند.

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

جدول زمانبندی برگزاری آزمون EPT در سال 98

 

زمان برگزاری آزمون

23/1/98

13/2/98

24/3/98

21/4/98

اعلام می گردد

8/6/98

19/7/98

17/8/98

15/9/98

13/10/98

11/11/98

2/12/98

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/31
  ورود به سایت

  دسترسی آسان