عنوان خبر: تقویم زمانی آزمون های MHLE در سال 98
تاریخ خبر: 1398/01/05

تقویم زمانی آزمون های MHLE در سال 98

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

MHLE آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت است که هرساله در شش نوبت در طول یک سال برگزار می شود. این آزمون شامل 30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان، 30 پرسش درک مطلب شنیداری و در کل 100 پرسش با 100 نمره می باشد.

ثبت نام اولین آزمون MHLE سال 98 از 20 اسفند ماه 97 آغاز شده و تا نیمه دوم فروردین ماه 98 ادامه خواهد داشت. لذا داوطلبان می توانند در مهلت داده شده با مراجعه به سایت مربوطه و یا تماس با مشاورین ما و ارائه مدارک مورد نیاز ثبت نام خود را انجام دهند.

 

تصویر مورد نظر یافت نشد

 

جدول زمانبندی آزمون های MHLE در سال 98

 

مهلت ثبت نام

توزیع کارت زمان برگزاری
97/12/20 تا 98/01/21 98/01/27 98/01/29
98/04/16 تا 98/05/09 98/05/15 98/05/17
98/06/12 تا 98/07/10 98/07/16 98/07/18
98/08/11 تا 98/09/06 98/09/12 98/09/14
98/09/23 تا 98/10/18 98/10/24 98/10/26
98/11/12 تا 98/12/07 98/12/13 98/12/15

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان