عنوان خبر: افزایش وام شهریه دانشجویان دکتری در سال 98
تاریخ خبر: 1398/01/18

افزایش وام شهریه دانشجویان مقطع دکتری در سال 98

افزایش وام دانشجویان دکتری

در سال 97، جلسه ای با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید و در آن مصوبه ای مبنی بر افزایش وام شهریه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته به امضا رسید. براساس این مصوبه وام شهریه دانشجویان دکتری 40 درصد افزایش یافت و از مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان به سه میلیون و پانصد هزار تومان رسید. ولی آیا با توجه به مقدار شهریه مقطع دکتری و افزایش سالانه آن، این مقدار وام می تواند کفاف پرداخت شهریه این دانشجویان را دهد؟

این مصوبه در حالی به امضا رسیده که تنها شهریه ثابت دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد در سال 97 پنج میلیون تومان و رشته های غیر علوم انسانی هفت میلیون و پانصد هزار تومان بوده است، که مسلما در سال 98 این میزان شهریه افزایش پیدا خواهد کرد. دانشجویان دانشگاه های شبانه، پیام نور و پردیس نیز که میزان شهریه کمتری را نسبت به دانشگاه آزاد پرداخت می کنند (حتی در شهر های کوچکی مانند قم و کاشان)، تنها میزان شهریه ثابت آن ها از این مبلغ وام بیشتر بوده و خواهد شد. 

در نهایت این افزایش وام که برای مقطع دکتری تخصصی سال 98 به تصویب رسیده و تنها 1 میلیون تومان است، مقدار کافی برای شهریه سنگین دانشجویان این مقطع نیست.

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

افزایش وام دانشجویان دکتری

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان