عنوان خبر: زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 98
تاریخ خبر: 1398/01/18

زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

کنکور دکتری وزارت بهداشت

 

آزمون دکتری وزارت بهداشت برای آن دسته از داوطلبانی است که می خواهند در مقطع دکتری تخصصی یکی از رشته های علوم پزشکی مانند داروسازی، دندان پزشکی، مامایی و... ادامه تحصیل دهند. ثبت نام در آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 در اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه 97 از طریق سایت سنجش صورت گرفت و کسانی که در این آزمون شرایط لازم را داشته و ثبت نام کردند باید کارت ورود به جلسه خود را در زمان تعیین شده دریافت کرده و در این آزمون حضور یابند.

زمان برگزاری این آزمون در اواخر نیمه اول اردیبهشت ماه 98 خواهد بود. بنابراین داوطلبان می بایست نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود قبل از برگزاری این آزمون اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین مایا در تماس باشید.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

کنکور دکتری وطازت بهداشت

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/30
  ورود به سایت

  دسترسی آسان