عنوان خبر: محدود کردن مراکز اجرایی دوره دکتری
تاریخ خبر: 1398/02/08

محدود کردن مراکز اجرایی دوره دکتری

دوره دکتری

 

دوره دکتری معادل با دوره PHD در دانشگاه های آمریکا و اروپا است. فارغ التحصیلی و کسب مدرک در این مقطع نیازمند 2 تا 6 سال تحصیل و ارائه یک نوآوری در قالب پایان نامه دکتری می باشد.

مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم در راستای ارتقای کیفی و کنترل کمی دوره های دکتری در اواخر سال 97 آیین نامه ای را صادر کرد.

براساس این آیین نامه فقط مراکزی از آموزش عالی مجری دوره های دکتری هستند که شرایط حداقلی را برای ارائه این دوره داشته باشند. چرا که دوره های دکتری بسیار زیاد و غیر هدفمند توسعه یافته و بیشتر از نیاز بازار کار هستند. با این روش دوره دکتری به سمتی خواهد رفت که متناسب با نیاز بازار کار باشد.

 

جهت ارتباط با مشاورین مایا و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها

 به صورت 24 ساعته با شماره 9099071970 در تماس باشید

آوای ماندگار مایا

مشاوره آموزش یادگیری اعتماد

 

مشاوره تلفنی

مطالب هم دسته
1398/10/30
1398/11/1
1397/11/3
1397/11/5
1397/11/12
1397/11/13
1397/11/13
1397/11/14
1397/11/15
1397/11/16
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/20
1397/11/23
1397/11/26
1397/11/28
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/29
1397/11/30
1397/11/30
1397/12/04
1397/12/5
1397/12/5
1397/12/10
1397/12/11
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/12
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/13
1397/12/14
1397/12/14
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/19
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/20
1397/12/21
1397/12/22
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/26
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1397/12/27
1398/01/05
1398/01/17
1398/01/17
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/18
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/19
1398/01/20
1398/01/21
1398/01/24
1398/01/24
1398/01/25
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/26
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/27
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/28
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/01/31
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/04
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/07
1398/02/08
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/14
تاریخ امروز
1398/06/25
  ورود به سایت

  دسترسی آسان